~ Zen-Style ~

 

 

 Shiatsu Zen-style is een stroming van shiatsu die meer gebaseerd is op de traditionele Chinese geneeskunde. Deze manier van shiatsu is vormgegeven door Shizuto Masunaga (1925-1981) en hij was een student van Namikoshi. Hij heeft hierover een boek geschreven 'Shiatsu' dat werd vertaald in het Engels door Waturo Ohashi (1944) en onder de naam 'Zen Shiatsu' werd gepubliceerd in 1977.

 

Even een stukje theorie

 

Centraal bij de Zen-Shiatsu staan het Yin-Yang principe en de 5-elementen leer. In het Oosten wordt alles wat bestaat traditioneel gezien als een vorm van energie. Men beschouwt alles als een verschijnsel van de universele levenskracht, in het Japans ‘Ki’ genoemd. Volgens de klassieke teksten splitste het Ki van het universum zich in twee krachten Yin en Yang. Yin en Yang kan worden gezien als een systeem van dynamische wisselwerking. Het karakter van Yin staat voor eigenschappen als duisternis, koude, rust en kalmte. Het karakter van Yang staat voor eigenschappen als licht, hitte, activiteit en beweging. Het symbool van Yin en Yang geeft mooi de dynamische wisselwerking aan.  Er is geen begin en einde en geeft een constante beweging weer. De stip in het midden geeft aan dat alles het tegenovergestelde in zich draagt en niet zonder elkaar kan. De twee krachten zijn gelijk van proportie, de ideale situatie voor een dynamisch evenwicht, kenmerk van een toestand van goede gezondheid. Eigenlijk kan alle disharmonie herleid worden tot een gebrek aan evenwicht in Yin en Yang.